Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling Pedersgårdvej for året 2021:

NB: Der indkaldes ikke via brev længere (siden 2017) – kun hjemmesiden og Facebook

Tid: Mandag, den 21. Februar 2022 kl. 19.30

Sted: Kantinen i Norvest Hallen, Gilmosevej 18, 7400 Herning

Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses på www.pedersgaard.dk)

Forslag afleveres senest søndag, den 13.02.2022 til carsten.ebbesen.68@gmail.com

Grundejerforeningen byder på øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding til carsten.ebbesen.68@gmail.com eller via begivenhed på Facebook. Sidste tilmelding den 18.02.2022

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen i rækkefølge.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt

Indkaldelse-og-Referat-generalforsamling-21.02.2022-Pedersgaardvej-Grundejerforening

Indkaldelse og Referat – generalforsamling 09.09.2021 Pedersgårdvej Grundejerforening

Indkaldelse og Referat – generalforsamling 21.02.2019 Pedersgårdvej Grundejerforening

Referat Generalforsamling Pedersgårdvej Februar 2018

Indkaldelse til Generalforsamling – Februar 2018

Indkaldelse til Generalforsamling – Februar 2017

Generalforsamling 29. februar 2016 – referat

Generalforsamling 2015 – referat

indkaldelse Generalforsamling 03.11.2015

Generalforsamling 2014 – referat

Generalforsamling 2013 – referat

Generalforsamling 2012 – referatGodkendt regnskab 2015 samt budget for

Generalforsamling 2011 – referat

Generalforsamling 2010 – referat