Nyheder

Der er bestilt en høj container til haveaffald. Den opstilles på bro-stenene ved indkørsel fra Holstebrovej fredag den 16/10-20 – hjemtagning mandag den 19/10-20. Husk at den kun er til haveaffald og at det som rammer ved siden af skal samles op.

Kontingentet for 2020 på 1400,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2020 bedes indbetalt senest den 1. juni 2020

Indkaldelse og Referat og godkendt regnskab+budget og oversigt over ny bestyrelse fra generalforsamlingen 20/2 2020 er uploaded til de respektive menuer.

Generalforsamling afholdt 20.02.2020

Sted: Uggerhøj Biler, Wedellsborgvej 1, 7400 Herning

Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses her på siden under vedtægter)

—- 0 —-

Kontingentet for 2019 på 1300,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2019 bedes indbetalt senest den 1. maj 2019

Indkaldelse og Referat og godkendt regnskab og oversigt over ny bestyrelse fra generalforsamlingen 21/2 2019 er uploaded til de respektive menuer.

Generalforsamling 2019 blev afholdt: 21. februar kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde afholdt 07.11.2018.

Container til haveaffald er kommet i dag (torsdag, den 17/10 og afhentes igen mandag, den 22/10). Er opstillet på brostenene ved indkørsel fra Holstebrovej. HUSK AT DEN KUN ER TIL HAVEAFFALD OG MAN GØR RENT EFTER SIG PÅ VEJEN HVIS MAN TABER NOGET.

Kontingentet for 2018 på 1300,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2018 bedes indbetalt senest den 1. maj 2018

Generalforsamling afholdt 2018: Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30 Hos Uggerhøj. Referat + godkendt regnskab og budget er uploaded under de respektive faner + lagt på Facebook siden

Bestyrelsesmøde afholdt den 14. august 2017.

Kontingentet for 2017 på 1200,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2017 bedes indbetalt senest den 15.juni 2017

Generalforsamling blev afholdt som planlagt og rettidigt. Bestyrelsen fortsætter uændret. Regnskabet blev godkendt.

Indkaldelse til generalforsamling 23.02.2017: Indkaldelse til Generalforsamling – Februar 2017. Der indkaldes ikke via brev længere – kun hjemmesiden og Facebook

22.01.2017: Regnskabet er godkendt af revisor – pdf er lagt ind under “Regnskab”. Tak til Søren og Flemming for indsatsen.

15.01.2017: Regnskabet er afleveret rettidigt til revisor (Flemming – nr. 49). Tak til kasser Søren Simonsen. Revideret regnskab skal være klar senest 01.02.2017.

Legepladsen er færdig, og græsplænen er reetableret efter træfældning m.m.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 15.08.2016. Tina og Flemming fra legepladsudvalget deltog.

Alle har betalt kontingent for 2016

Det grønne område laves færdigt (etablering af græsplæne hvor der er langt græs m.m) i september. Der hyres et firma til det hele.

Der købes 2 nye legeredskaber som opsættes og sandet skiftes på arealet med vippe. Redegynge opsættes i gyngestativet.

Container til haveaffald opstilles den 21. oktober 2016.

— 0 —

Godkendt regnskab + budget samt referat fra generalforsamling + konstitueret bestyrelse er den 13.04.2016 uploaded under de relevante faner nettcasino norge.

Vigtigt! Kontingentet for 2016 på 1100,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2016 bedes indbetalt senest den 1.maj 2016

Fredag, den 11/3, LØRDAG OG SØNDAG DEN 12. OG 13. MARTS blev buske omkring legepladsen beskåret og 2/3 fjernet helt. 8-10 træer blev fældet. DER VAR MANGE FREMMØDTE TIL AT HJÆLPE – 1000 TAK TIL ALLE.

Link til nogle gode fotos af arbejdsweekenden: https://onedrive.live.com/redir?resid=97F13E6F3D853E6D!14036&authkey=!AH_zSNdh73l-k4o&ithint=folder%2cjpg

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Torben nr. 105 mandag, den 7. marts. 2016.