Nyheder

04.03.2024:; Generalforsamling afholdt onsdag, den 21. februar 2024 kl. 19.30. Referat + godkendt regnskab og budget + liste med bestyrelsesmedlemmer er uploaded under de respektive faner på denne www + lagt på Facebook siden

Kontingentet for 2024 på 1500,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2024 bedes indbetalt senest den 1. Maj 2024

—- 0 —-

Indkaldelse til Generalforsamling Pedersgårdvej for året 2023:

NB: Der indkaldes ikke via brev længere (siden 2017) – kun hjemmesiden og Facebook

Tid: Onsdag, den 21. Februar 2024 kl. 19.30

Sted: Uggerhøj Herning,

Wedellsborgvej 1

7400 Herning

Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses på www.pedersgaard.dk)

Forslag afleveres senest søndag, den 18.02.2024 til carsten.ebbesen.68@gmail.com

Grundejerforeningen byder på øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding til carsten.ebbesen.68@gmail.com eller via begivenhed på Facebook. Sidste tilmelding den 18.02.2022

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen i rækkefølge.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt

— 0 —

13.10.2023: Container til haveaffald er bestilt til fredag, den 20.10.2023 (sidste fredag i uge 42). Den opstilles på brostenene ved indkørsel fra Holstebrovej – hjemtagning mandag den 23.10.2022. Husk at den kun er til haveaffald og at det som rammer ved siden af skal samles op. KUN FOR BEBOERE SOM BETALER TIL GRUNDEJERFORENINGEN PEDERSGÅRDVEJ

— 0 —

25.03.2023: Generalforsamling afholdt onsdag, den 22. Februar 2023 kl. 19.30. Referat + godkendt regnskab og budget + liste med bestyrelsesmedlemmer er uploaded under de respektive faner + lagt på Facebook siden

Container til haveaffald bestilles til fredag, den 20.10.2023 (sidste fredag i uge 42)

Kontingentet for 2023 på 1500,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2023 bedes indbetalt senest den 1. maj 2023

— 0 —

24.10.2022: Blot til info: Kommunen har frakoblet hver anden gadelampe på den private del af Pedersgårdvej.

— 0 —

14.10.2022: Container til haveaffald er bestilt til fredag, den 21.10.2022 (sidste fredag i uge 42). Den opstilles på bro-stenene ved indkørsel fra Holstebrovej  – hjemtagning mandag den 24.10.2022. Husk at den kun er til haveaffald og at det som rammer ved siden af skal samles op. KUN FOR BEBOERE PÅ SOM BETALER TIL GRUNDEJERFORENINGEN PEDERSGÅRDVEJ

— 0 —

06.03.2022: Generalforsamling afholdt mandag, den 21. februar 2022 kl. 19.30. Referat + godkendt regnskab og budget + liste med bestyrelsesmedlemmer er uploaded under de respektive faner på denne www + lagt på Facebook siden

Kontingentet for 2022 på 1500,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2022 bedes indbetalt senest den 1. Maj 2022

— 0 —

Indkaldelse til Generalforsamling Pedersgårdvej for året 2021:

NB: Der indkaldes ikke via brev længere (siden 2017) – kun hjemmesiden og Facebook

Tid: Mandag, den 21. Februar 2022 kl. 19.30

Sted: Kantinen i Norvest Hallen, Gilmosevej 18, 7400 Herning

Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses på www.pedersgaard.dk)

Forslag afleveres senest søndag, den 13.02.2022 til carsten.ebbesen.68@gmail.com

Grundejerforeningen byder på øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding til carsten.ebbesen.68@gmail.com eller via begivenhed på Facebook. Sidste tilmelding den 18.02.2022

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen i rækkefølge.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt

— 0 —

26.09.2021: Generalforsamling afholdt Torsdag, den 9. September 2021 kl. 19.30. Referat + godkendt regnskab og budget + liste med bestyrelsesmedlemmer er uploaded under de respektive faner + lagt på Facebook siden

Container til haveaffald bestilles til fredag, den 22.10 (sidste fredag i uge 42)

Kontingentet for 2021 på 1400,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2021 bedes indbetalt senest den 1. November 2021

—- 0 —-

NYHED DEN 07.08.2021: Generalforsamling Pedersgårdvej 2021:
Indkaldelse til Generalforsamling
Tid: Torsdag, den 9. September 2021 kl. 19.30
Sted: Uggerhøj Biler, Wedellsborgvej 1, 7400 Herning
Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses på www.pedersgaard.dk)
Forslag afleveres senest søndag, den 05.09.2021 til carsten.ebbesen.68@gmail.com
Grundejerforeningen byder på øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding til carsten.ebbesen.68@gmail.com eller via begivenhed på Facebook. Sidste tilmelding den 05.09.2021

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen i rækkefølge.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. FEBRUAR BLEV AFLYST OG UDSAT TIL 09.09.2021, HVOR DET IGEN ER MULIGT AT FORSAMLES OFFENTLIGT FOR MINDST 50 PERSONER. BESTYRELSEN FORTSÆTTER UÆNDRET TIL DENNE GENERALFORSAMLING.

# REGNSKAB FOR 2020 ER GODKENDT AF REVISOR OG LIGGER PÅ DENNE HJEMMESIDE UNDER ”REGNSKAB”.
# BUDGET FOR 2021 ER ENDNU IKKE UDARBEJDET, DA BESTYRELSEN AFVENTER NOGLE TILBUD. BLIVER LAGT PÅ DENNE HJEMMESIDE UNDER ”REGNSKAB” NÅR DET ER KLART I FEBRUAR MÅNED.
# FORMANDENS BERETNING FOR 2020 ER LIGELEDES LAGT OP PÅ DENNE HJEMMESIDE UNDER ”GENERALFORSAMLING”
# ALLE 3 DELE VIL FØRST BLIVE GODKENDT PÅ NÆSTKOMMENDE GENERALFORSAMLING.

21-01-2021. Der blev afholdt virtuelt bestyrelsesmøde som forberedelse til generalforsamlingen. Regnskab er afleveret til revisor.

Generalforsamling 25-02-2021 kl. 19.00 hos Uggerhøj Biler. Formel indkaldelse kommer senest 14 dage før. NB: Hvis corona-restriktioner ikke tillader forsamlinger over 10 personer bliver den ordinære generalforsamling udsat indtil det er muligt/lovligt igen.

Der er bestilt en høj container til haveaffald. Den opstilles på bro-stenene ved indkørsel fra Holstebrovej fredag den 16/10-20 – hjemtagning mandag den 19/10-20. Husk at den kun er til haveaffald og at det som rammer ved siden af skal samles op.

Kontingentet for 2020 på 1400,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2020 bedes indbetalt senest den 1. juni 2020

Indkaldelse og Referat og godkendt regnskab+budget og oversigt over ny bestyrelse fra generalforsamlingen 20/2 2020 er uploaded til de respektive menuer.

Generalforsamling afholdt 20.02.2020

Sted: Uggerhøj Biler, Wedellsborgvej 1, 7400 Herning

Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses her på siden under vedtægter)

—- 0 —-

Kontingentet for 2019 på 1300,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2019 bedes indbetalt senest den 1. maj 2019

Indkaldelse og Referat og godkendt regnskab og oversigt over ny bestyrelse fra generalforsamlingen 21/2 2019 er uploaded til de respektive menuer.

Generalforsamling 2019 blev afholdt: 21. februar kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde afholdt 07.11.2018.

Container til haveaffald er kommet i dag (torsdag, den 17/10 og afhentes igen mandag, den 22/10). Er opstillet på brostenene ved indkørsel fra Holstebrovej. HUSK AT DEN KUN ER TIL HAVEAFFALD OG MAN GØR RENT EFTER SIG PÅ VEJEN HVIS MAN TABER NOGET.

Kontingentet for 2018 på 1300,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2018 bedes indbetalt senest den 1. maj 2018

Generalforsamling afholdt 2018: Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30 Hos Uggerhøj. Referat + godkendt regnskab og budget er uploaded under de respektive faner + lagt på Facebook siden

Bestyrelsesmøde afholdt den 14. august 2017.

Kontingentet for 2017 på 1200,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2017 bedes indbetalt senest den 15.juni 2017

Generalforsamling blev afholdt som planlagt og rettidigt. Bestyrelsen fortsætter uændret. Regnskabet blev godkendt.

Indkaldelse til generalforsamling 23.02.2017: Indkaldelse til Generalforsamling – Februar 2017. Der indkaldes ikke via brev længere – kun hjemmesiden og Facebook

22.01.2017: Regnskabet er godkendt af revisor – pdf er lagt ind under “Regnskab”. Tak til Søren og Flemming for indsatsen.

15.01.2017: Regnskabet er afleveret rettidigt til revisor (Flemming – nr. 49). Tak til kasser Søren Simonsen. Revideret regnskab skal være klar senest 01.02.2017.

Legepladsen er færdig, og græsplænen er reetableret efter træfældning m.m.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 15.08.2016. Tina og Flemming fra legepladsudvalget deltog.

Alle har betalt kontingent for 2016

Det grønne område laves færdigt (etablering af græsplæne hvor der er langt græs m.m) i september. Der hyres et firma til det hele.

Der købes 2 nye legeredskaber som opsættes og sandet skiftes på arealet med vippe. Redegynge opsættes i gyngestativet.

Container til haveaffald opstilles den 21. oktober 2016.

— 0 —

Godkendt regnskab + budget samt referat fra generalforsamling + konstitueret bestyrelse er den 13.04.2016 uploaded under de relevante faner.

Vigtigt! Kontingentet for 2016 på 1100,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2016 bedes indbetalt senest den 1.maj 2016

Fredag, den 11/3, LØRDAG OG SØNDAG DEN 12. OG 13. MARTS blev buske omkring legepladsen beskåret og 2/3 fjernet helt. 8-10 træer blev fældet. DER VAR MANGE FREMMØDTE TIL AT HJÆLPE – 1000 TAK TIL ALLE.

Link til nogle gode fotos af arbejdsweekenden: https://onedrive.live.com/redir?resid=97F13E6F3D853E6D!14036&authkey=!AH_zSNdh73l-k4o&ithint=folder%2cjpg

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Torben nr. 105 mandag, den 7. marts. 2016.