Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 23.02.2017: Indkaldelse til Generalforsamling – Februar 2017. Der indkaldes ikke via brev længere – kun hjemmesiden og Facebook

22.01.2017: Regnskabet er godkendt af revisor – pdf er lagt ind under “Regnskab”. Tak til Søren og Flemming for indsatsen.

15.01.2017: Regnskabet er afleveret rettidigt til revisor (Flemming – nr. 49). Tak til kasser Søren Simonsen. Revideret regnskab skal være klar senest 01.02.2017.

Legepladsen er færdig, og græsplænen er reetableret efter træfældning m.m.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 15.08.2016. Tina og Flemming fra legepladsudvalget deltog.

Alle har betalt kontingent for 2016

Det grønne område laves færdigt (etablering af græsplæne hvor der er langt græs m.m) i september. Der hyres et firma til det hele.

Der købes 2 nye legeredskaber som opsættes og sandet skiftes på arealet med vippe. Redegynge opsættes i gyngestativet.

Container til haveaffald opstilles den 21. oktober 2016.

— 0 —

Godkendt regnskab + budget samt referat fra generalforsamling + konstitueret bestyrelse er den 13.04.2016 uploaded under de relevante faner.

Vigtigt! Kontingentet for 2016 på 1100,- skal betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 Husk at påføre husnummer! Kontingentet for 2016 bedes indbetalt senest den 1.maj 2016

Fredag, den 11/3, LØRDAG OG SØNDAG DEN 12. OG 13. MARTS blev buske omkring legepladsen beskåret og 2/3 fjernet helt. 8-10 træer blev fældet. DER VAR MANGE FREMMØDTE TIL AT HJÆLPE – 1000 TAK TIL ALLE.

Link til nogle gode fotos af arbejdsweekenden: https://onedrive.live.com/redir?resid=97F13E6F3D853E6D!14036&authkey=!AH_zSNdh73l-k4o&ithint=folder%2cjpg

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Torben nr. 105 mandag, den 7. marts. 2016.